Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

MR Anjiyografi Nedir

24 Haziran 2017

MR ( Manyetik Rezonans ), vücut doku ve organlarının X-ışını gerektirmeksizin oldukça detaylı resimlerinin oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Güçlü bir manyetik alanda radyo dalgaları gönderildikten sonra hastadan alınan sinyaller bilgisayar ortamında ölçülüp analiz edilerek ekranda iki veya üç boyutlu görüntülere dönüştürülür.

Özellikle santral sinir sistemi ve omurilik kanalı hastalıkları, kas-iskelet sistemi ve yumuşak doku hastalıkları, göğüs boşluğu ( mediasten ), karın içi organlar vb. gibi geniş uygulama alanları bulunmaktadır.

MR Anjiyografi Nedir?

Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) nedir?

MR anjiografi vücuttaki damarların görüntülendiği bir MR çalışmasıdır. MR teknolojisi kullanarak damar hastalıklarının tanısında son yıllarda oldukça sık kullanılmaktadır. İlaç verilmeden büyük ana damarlar rahatça görüntülenebilmektedir. Ancak Gadolinium adı verilen özel ilaçlar kullanılarak görüntü kalitesi belirgin olarak artmakta ve damar yapılara ait ince ayrıntılar görüntülenebilmektedir. En önemli avantajı kateter ve BT anjiografide kullanılan kontrast maddelere bağlı allerjik reaksiyon riskinin oldukça düşük olmasıdır. Bazı durumlarda artefakt olarak adlandırılan görüntü kirliliği sonucu yanlış sonuçlar oluşturması ise dezavantajıdır. İnceleme süresi ve maliyeti diğer anjiografi yöntemlerine göre daha düşüktür.

Manyetik Rezonans Anjiografi Tetkiki Nasıl Gerçekleştirilir?

Hasta MR tarayıcısının içine yerleştirilen özel bir masaya yatırılır. Standart bir yöntem, her biri iki-on dakika süren ve sayıları iki-altı arasında değişen görüntüleme sekanslarından oluşur. Her bir sekans spesifik bir görüntü oryantasyonu ve değişik derecede görüntü kontrastı ve netliği sağlar. Eğer kontrast madde verilmesi gerekirse sekanslardan biri sırasında toplardamardan Gadolinium verilir. Bu ilaç damarların parlamasını ve çevre dokulardan daha iyi ayırt edilmesini sağlar.

En Çok Kullanıldığı Bölgeler :

Serebral MRA

Beyin damarlarının MR anjiografisi

Karotis ve Vertebral MRA

Boyundan beyine giden ana damarların görüntülenmesi

Aorta MRA

Kalpten çıkan ve göğüs boşluğundan karın içine dönerek vücuda kan götüren ana damarın MR anjiografisi

Ekstremite MRA

Kol ve bacak damarlarının MR anjiografisi

Renal MRA

Böbrek damarlarının MR anjiografisi

MR Kolanjiyografi

MRKP, safra ve pankreas sıvısı gibi durağan sıvıların çevredeki yumuşak dokulara göre yüksek sinyalli görüntülenmesini sağlayan ucuz, invaziv olmayan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir tetkiktir. Uygulama 6-8 saatlik tam açlık sonrası gerçekleştirilir ve 2,5-3 dakika sürmektedir. MRKP ile safra yolları ve pankreatik kanaldaki darlık ve genişlemeler ile bunların nedenleri (taş, safra çamuru, tümör vb.) ortaya konulabilmektedir.

  • 37598