Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Koroner BT Anjiyografi

12 Şubat 2018

Kalbi besleyen kalbin etrafını çevreleyerek kalbin beslenmesini sağlayan atardamarlar (koroner arterlerin) değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemidir.

Kalp hastalıklarının en sık nedenlerinden birisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği gelişmesi nedeniyle tıkanmasıdır. Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddi oranda daralması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kası oksijensiz kalmakta ve kalp krizi oluşmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir belirti olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir. Hareketsiz ve stresli hayat tarzı, beslenme alışkanlıklarında değişiklikler son yıllarda koroner arter hastalıklarının görülme oranını daha da artırmıştır.

BT Koroner Anjiyografi Kimlere Uygulanmalıdır

  • Yüksek risk faktörü taşıyan tüm hastalara, BT koroner anjiyografi yapılmalıdır.
  • Birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikâyesi olanlar
  • Sigara içenler
  • Diyabet hastaları
  • Yüksek tansiyon hastaları
  • Obezite hastaları
  • Yüksek kolestrol ve yüksek bitkisel ve hayvansal yağların bileşeni (trigliserit) oranına sahip olanlar

BT Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır

Hasta, BT Koroner Anjiyografi tetkiki için inceleme masasına sırt üstü yatırılır. İnceleme başlamadan önce hastalarda koroner damarlarda genişleme sağlayarak daha iyi görüntüleme yapılması amacı ile dilaltı nitrogliserin tablet verilir. Ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek bir nefes tutumu süresi içerisinde çekim yapılmaktadır. Çekim süresi ortalama 6-9 saniyedir. Tüm işlem 15-20 dakika içerisinde bitmekte ve hasta günlük yaşamına dönebilmektedir.

Kontrast Madde Nedir?

Diğer tomografi incelemelerinde de sıklıkla kullanılan, damarların X-ışını altında görüntülenmesini sağlayan damar yolu ile verilen ilaçtır. Kateterli kalp anjiyografisinde de aynı ilaç kullanılmaktadır.

Kontrast Maddelerin Yan Etkileri Var mıdır?

Kontrast madde verildikten sonra çok kısa süreli tüm vücutta sıcaklık (ateş basma) hissi, ağızda metalik tat, idrar kaçırıyormuş hissi olabilir. Tüm bunlar saniyeler içerisinde geçer. Kontrast maddelerin bulantı, kaşıntı, kusma gibi yan etkileri yanında nadiren alerji riski de olabilmektedir. Böbrek hastalığı şüphesi olanlarda, diyabetik hastalarda, ileri yaştaki hastalarda önce böbrek fonksiyonlarını gösteren kreatinin düzeyine bakılmakta ve bunun sonucuna göre çekim yapılmaktadır.

BT Koroner Anjiyografi Tetkikiyle Hangi Bilgiler Elde Edilir

Kalp kasını besleyen koroner arterlerde damar sertleşmesine yol açan plak birikimi değerlendirilir. Koroner arterlerde plak birikimleri görülürse yol açtıkları darlığın miktarı tespit edilerek tedavi gerekliliği ve tedavi yönteminin belirlenmesine katkı sağlar. Ayrıca kalp kası, kalp kapakçıkları, aort ve pulmoner arterler de olası hastalıklar yönünden değerlendirilir. BT koroner anjiyografi koroner stentlerin açık olup olmadığını değerlendirmede de etkili bir yöntemdir. By-pass geçirmiş hastalarda greft damarların açıklığı BT koroner anjiyografiyle yüksek doğrulukta değerlendirilir.

Multidedektör BT

BT koroner anjiografi klasik kalp anjiyografisine alternatif olarak geliştirilmiş; koroner damarları kısa sürede, komplikasyonsuz, hastanede yatış gerektirmeden görüntüleyen yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji ile yalnız kalp damarları değil, aynı zamanda akciğerler ve pulmoner damarlar da değerlendirilebilmektedir. Her iki BT cihazımız da multidedektör özellikte olup nöroradyoloji, abdomen, toraks, kas -iskelet, koroner BT anjiyografi, BT anjiografi, BT - anjiyografi, sanal kolonoskopi, sanal bronoskopi tetkikleri yapılabilmektedir.

  • 10053