Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Hakkımızda

Kurumsal ve Profesyonel

Sistem Tıp, hekimler tarafından kurulmuş kurumsal ve profesyonel bir işletmedir.

Sistem Tıp

1994 yılında ilk temelleri atılan ve 1995 yılından bu yana Adana`da yerleşik merkezinde tıbbi görüntüleme ve laboratuvar alanlarında tıbbi tanıya yönelik sağlık hizmetleri sunmakta olan Sistem Tıp, hekimler tarafından kurulmuş kurumsal ve profesyonel bir işletmedir.

Sağlık işletmeleri yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi bireylerin yönetiminde, tamamen bilimsel yöntemlerle, evrensel etik kurallara uygun şekilde ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti üretir ve bu hizmeti ihtiyaç sahiplerine "müşteri mutluluğu" hedefini gözeterek sunar.

Sistem Tıp, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve çağdaş yaklaşımları güncel olarak izleyen,bu yolla edindiği bilgileri uzman danışmanlık kadrosu ve bünyesindeki "Bilimsel ve Etik Kurul"un öneri ve yönlendirmelerinden yararlanarak hizmetlerine yansıtan bir kurumdur. Kurulduğu ilk gün yöredeki en yüksek teknolojik yatırıma sahip olan Sistem Tıp, bugün de teknolojik yenilenme hızı Türkiye`deki en yüksek sağlık kuruluşları arasındadır. Ayrıca tanı hizmetleri yelpazesi en geniş tıbbi tanı merkezleri arasında da yer almaktadır.

Sistem Tıp, birçok yetkinlik bakımından Türkiye`deki ilk Tıbbi Tanı Merkezleri arasıdadır.

Hizmetin kalitesinin hem ürün, hem ekipman, hem çalışma ve hem de insan kalitesi ile birebir ilişkili olduğunu bilen ve bu kalitenin de sürekli geliştirilmesi gerektiğine inanan Sistem Tıp, "İş Mükemmelliği Modeli"ne geçiş için alt yapı çalışmalarını da aralıksız sürdürmektedir. Hedef, "toplam kalite" anlayışı çerçevesinde hep daha iyiye ulaşmaktadır. Çünkü, Sistem Tıp, gelişmede süreklilik sağlanamadığı takdirde sağlıklı büyümenin gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindedir. Sistem Tıp, standart cihaz kalibrasyonlarından -stratejik ortağımız statüsündeki- ana tedarikçilerimiz (General Electric, Siemens vb) ile yürütülen periyodik bakım-onarım programlarına, eğitim programlarından süreç geliştirme çalışmalarına, düzenli olarak yürütülen iç kalite kontrol uygulamalarından dış denetimlere kadar kaliteye yönelik hemen her konuda kesintisiz çalışmalar yapar. Örneğin Adana Sistem Tıp Laboratuvarları, ABD merkezli College of American Pathologists (CAP) dış kalite kontrol programları üyeliği ile periyodik dış kalite kontrol değerlendirmelerine tabidir.

Sistem Tıp, gelişmenin ve yeniliklere hızlı ve doğru uyum sağlamanın temel öğesi olarak bilgilenmeyi gerek koşul olarak algılar. Bilgilenmenin yolu da eğitimdir. Bu doğrultuda Sistem Tıp, periyodik olarak revize edilen yıllık eğitim programları hazırlar ve bu programlar doğrultusunda, seminer, konferans, kurs, kongre vb. türdeki kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle bünyesindeki insan kaynaklarının bireysel ve mesleki gelişimine doğrudan aktif katkı sağlar. Sistem Tıp, "eğitimde süreklilik" ve "bilginin paylaşımı" ilkelerini sürekli gözeten bir anlayışla, bünyesinde kendi iç eğitimcilerini de yetiştirir. Bunun da ötesinde, Sistem Tıp, bilimsel yayınlarıyla ve/veya olgu sunumlarıyla, yöredeki hekimlerin ve tıp personelinin bilgilenmelerine de aktif katkı sağlar. Bu anlayışın doğal sonuçlarından biri olarak, Sistem Tıp`taki profesyonel yöneticilerin %80`den fazlası kendi bünyesinden yetişmiştir.

Süreçlerin ve hizmetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesinde ise tam anlamıyla bir "takım çalışması" vardır. Sistem Tıp, başarılarını ekiplerine ve ekip üyesi bireylerin kafasındaki "takım ruhu"na borçludur.

Sistem Tıp`ta, "müşteri", klasik anlayışın ötesinde bir kavram olarak algılanır. Bu yaklaşım doğrultusunda "müşteri", tüm faaliyetlerin merkezinde konuşlandırılır ve piramidin tepesi olarak kabul edilir. Bu durum, doğal olarak, "müşteri odaklılık" ilkesinin, Sistem Tıp vazgeçilmezleri arasında en önemli unsur olmasını sağlar. Ancak Sistem Tıp, tüm çağdaş kurumların benimsediği bu tutumla yetinmemiş ve "müşteri" anlayışını daha da ileriye taşımıştır. Sistem Tıp, tüm müşterilerini birer dost sıcaklığıyla kucaklamayı prensip edinmiştir. Bu nedenledir ki Sistem Tıp`ta her bir "müşteri", "Sistem Tıp Dostu" olarak kabullenilir ve benimsenir. Sistem Tıp, "Sistem Tıp Dostları"nın memnuniyetlerinin sağlanabilmesi için, onların beklentilerinin ve gereksinimlerinin tam, doğru ve hızlı şekilde belirlenip aynı şekilde karşılanması, böylece aldıkları tüm hizmetlerden tatmin olmaları gerektiğini bilmektedir.

Sistem Tıp, yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörün "sağlık" olduğunu bilmekte ve buna bağlı olarak tüm müşterilerinin sağlığına özel önem vermektedir. Sistem Tıp, tanımlanmış değerlerinde de yansıttığı gibi, doğru, dürüst ve güvenilir hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu çerçevede sadece insan haklarına saygı ve uyum göstermekle yetinmemiş, daha mikro düzeylere kadar inerek hasta haklarının hasta adına korunması, kadın ve çocuk haklarının sürekli göz önünde bulundurulması, çevrenin korunması, bilginin, deneyimin ve emeğin gerçek değeriyle karşılanması gibi bir çok ilkeyi vazgeçilmezleri arasına almıştır.

Eklenme Tarihi: 04.01.2018 11:49:31
Toplam Sayfa Gösterimi: 8014