Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

İnsan Kaynakları

SİSTEM TIP GRUBU OLARAK BİZLER

Kurumsal profili, değerleri, hedefleri ve stratejileri doğrultusunda nitelikli çalışan kadrosu oluşturmayı ve çalışanların mesleki ve kişisel becerilerini en üst düzeyde kullanacakları bir çalışma ortamı sağlamayı kendimize ilke edindik.

Sistem Tıp İK

İş Başvuruları:

Sistem Tıp Merkezi’nde oluşabilecek açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişlerinizi bilgi@sistemtip.com eposta adresine gönderebilirsiniz.

Grubumuzda:

İşbirliğimiz süresince çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulup, onlara destek olmak hedeflenir.

Birbirinden farklı meslek gruplarının aynı hedefe yönelik bir arada etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtan, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren "Değer Yaratan İnsan Kaynakları" sistemini uygulanır.

İşe alım süreci "doğru işe doğru insan" prensibine uygun olarak personel seçme ve yerleştirme işlemlerinin hatasız yürütülmesini kapsar.

Oluşan tıbbi ve idari açık pozisyonlar, güncel aday havuzundaki başvurularla doldurulamazsa büyük tirajlı gazetelerin İK eklerinde yer alan ilanlarımızla duyrulur..Başvurular grubumuzun web sitesi (www.sistemtip.com) üzerinde de alınır.

Başvurular çeşitli kanallardan gelen başvurular değerlendirilerek gereksinimler doğrultusunda kurum birimlerine yönlendirilir ayrıca gelecekte oluşacak ihtiyaçların karşılanması için "Sistem Tıp Yetenek Envanteri"ne aktarılır.

Deneyimli ve yeni mezun adaylar; ilgi alanları, eğitimleri ve yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirilir. İlgili pozisyonun gereklerini dikkate alarak öğrenim, deneyim, lisan bilgisi gibi kriterler ve iş görüşmelerinde gözlenen kişisel nitelik ve yetkinlikler adayın seçiminde önemli rol oynar.

Tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında ve doğru bilgilendirme yapılır ve adayların kurum ile paylaştıkları tüm bilgiler gizli tutulur.

Yönetici ile çalışanın karşılıklı olarak yıllık değerlendirme yapabilmesine olanak sağlayan kalite hedefleri , aynı zamanda çalışanın eğitim ihtiyacının belirlenmesinde ve kariyer planlarının oluşturulmasında da etkindir.

Eğitimler, zorunlu ve gönüllü eğitimler olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu eğitimler, Üst Yönetim ve birim sorumluları tarafından zorunlu tutulan, ilgili çalışanların alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsar. Seçimli (gönüllü) eğitimler ise, yöneticilerin çalışanların gelişimi için önerdikleri eğitimlerden oluşur.

Eklenme Tarihi: 05.01.2018 03:41:14
Toplam Sayfa Gösterimi: 10307