Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Sintigrafi(Çift Dedektörlü Gamma Kamera)

Sintigrafi(Çift Dedektörlü Gamma Kamera)

Nükleer Tıp radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküler ve biyolojik materyaller yardımıyla insan hastalıklarının tanı ve tedavi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Çeşitli tanısal görüntüleme testleri olmasına rağmen nükleer tıp tetkikleri güvenli, ağrısız ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu tetkikler doku ve organların fonksiyonel görüntülemesini yapmaktadır. Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif ilaçların yan etkisi ve alerjik etkileri yoktur. Her yaştaki hastada ve çocuklarda yaşa göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilir. Nükleer tıp uygulamalarında hasta çok düşük düzeyde radyasyon almakta sık sık yapılan röntgen görüntülemesinden daha düşük düzeydedir.

Nükleer tıp uygulamalarından kaynaklanan geçici ve kalıcı radyasyon hasarı saptanmamıştır gebelik döneminde hayati önem taşımadığı sürece yapılmaz. Test başlamadan önce radyoaktif madde içeren ilaç damardan enjekte edilir veya ağız yolu ile verilir. Bunu takiben kameralar ile vücuttan organ içinde ilerleyiş veya dağılımı izlenerek bu organın çalışması ile ilgili önemli bilgiler elde edilir.

Sintigrafi Uygulama Alanları

  • Tiroid sintigrafisi
  • Paratirioid sintigrafisi
  • Kemik sintigrafisi
  • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
  • Böbrek sintigrafisi
  • Karaciğer-Dalak sintigrafisi
  • Safra yolları sintigrafisi
  • Beyin perfüzyon sintigrafisi
  • Gastroözefagial reflü sintigrafisi
Eklenme Tarihi: 11.02.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 11792