Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Manyetik Rezonans(MR)

Manyetik Rezonans(MR)

MR, vücut doku ve organlarının X-ışını gerektirmeden oldukça detaylı resimlerinin oluşturduğu bir görüntüleme yöntemidir. MR cihazı bilgisayar ve radyo dalgaları kullanarak organları değerlendirmeye ve hastalıkları teşhis etmeye yarayan büyük bir mıknatıs özelliği taşıyan bir alettir. MR cihazı ile beyin, boyun, omurga, karın, göğüs boşluğu, kol ve bacaklar kesitler halinde incelenerek üç boyutlu görüntüler oluşturulur.

MR anjiyografi ile kan damarları görüntülenebilir. MR tetkiki çoğu durumda ön hazırlık gerektirmeyen ve hastalara ağrı vermeyen bir yöntemdir.

MR Neden Gereklidir?

MR günümüzde radyasyon içermeyen en gelişmiş kesitsel görüntüleme yöntemi olup, pek çok hastalığın tanısının konulabilmesini sağlar. Özellikle merkezi sinir sistemi hastalıklarının tanısında oldukça değerlidir. Beyin, omurilik ve omurga bozukluklarının çoğuna MR tetkiki ile tanı konulur. Kemik, kıkırdak ve tendon, kökenli Kas-iskelet sistemi hastalıklarının büyük bölümü ve bu dokular MR ile ayrıntılı olarak incelenir. Karın bölümünde bulunan organlar, karaciğer, dalak, pankreas ve böbreklerin değerlendirilmesinde de MR günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

MR Tetkikinin Olumlu Özellikleri

 • MR radyasyon içermez. Radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalınmaz.
 • MR ile organların anatomik yapıları ve fonksiyonları incelenir.
 • Beyin, kalp, karaciğer, omurilik, kas gibi yumuşak dokular diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha ayrıntılı bir biçimde değerlendirilir.
 • MR `da kullanılan kontrast maddelerin (vücuda damar yolu ile verilen ve görüntülerin daha net olarak değerlendirilmesini sağlayan ilaçların) alerjik yan etki görülme sıklığı diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha düşüktür.
 • Kalp ve damar (kardiovasküler) sisteminin incelenmesinde de hızlı ve yan etkisi olmayan bir yöntemdir.
 • MR ile çeşitli kanserlerin tanısı konulabilir.

MR Tetkikinin Olumsuz Özellikleri

 • Kalp pili, manyetik alana duyarlı metal tıbbi yardımcı araç bulunan kişilere MR işlemi zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır.
 • Vücutta bulunan herhangi bir metal cisim, güçlü manyetik alandan etkisiyle hastaya zarar verebilir.
 • MR güvenli bir yöntem olmasına karşın gebe ve fetus için ne kadar güvenli olduğu konusu kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk 12 haftasında çok gerekmediği sürece kullanılmaz. İkinci ve üçüncü üç aylık dönemde doktorunuz gerekli görürse MR çekilebilir.
 • Gebe hastalara manyetik özellik kazanan (paramanyetik) kontrast madde verilmemelidir.
MR Tetkiki Öncesi Hazırlık
 • MR büyük bir mıknatıs özelliği taşıdığından güçlü manyetik alan içerir. Bu özelliği nedeniyle vücut içinde ve dışında bulunan metal cisimleri çeker.
 • MR çekim alanına girmeden önce görevli teknisyen üzerinizde bulunan metal cisimleri çıkarmanızı ister. Ayrıca vücudunuzda beyin anevrizma klibi, kalp pili, ilaç, infüzyon katateri ya da herhangi bir metal plak, vida, iğne olup olmadığını sorar. Kalp pili, manyetik alana duyarlı implantlar, gözünde metal parçacıklar bulunan kişilere MR tetkiki kesinlikle uygulanmaz. Çoğu durumda metal plak, iğne ve vidalar özellikle yerleştirilmelerinin üzerinden 4-6 hafta geçmişse MR tetkiki yaptırmak sorun oluşturmayacaktır.
 • Dövme ve kalıcı makyaj MR görüntülerini bozabilir. Göz farı gibi makyaj malzemeleri metal parçacıkları içerdiği için işlem günü makyaj yapılmamalıdır. Vücudunda metal parçacıklar olabileceği düşüncesi var ise röntgen filmi bu düşünceyi giderir. Böylece MR tetkikinin yapılıp yapılmayacağına karar verilmiş olur.            Diş dolguları ve diş telleri genellikle manyetik alandan etkilenmez, ancak yüz-beyin bölgesinde MR görüntülerinin bozulmasına neden olur.
 • MR çekimi yapacak görevli ilaçlara alerjiniz olup olmadığını, herhangi bir ameliyat geçirip geçirmediğinizi soracaktır. Bugüne kadar gebe hastalarda MR çekiminin herhangi bir yan etkisi olmasa da hamile olan kişi bunu doktor ya da radyoloji teknisyenine bildirmesi gerekmektedir. Hamilelerde gerekli olduğu durumlarda  doktor onayı alındıktan sonra MR tetkiki gerçekleştirilebilir ancak kontrast madde kullanılmamalıdır.       Emziren kadınlarda kontrastsız MR tetkiki çekiminde sakınca yoktur. Kontrastlı MR tetkiki yapılmış olan emziren kadınlar kontrast madde süt ile bebeğe geçtiği için, tetkik sonrası 24-48 saat süt vermemeleri istenir.
 • Bazı hastalarda işlem sırasında kapalı yer korkusu (klostrofobi) olabilir. Bu durumda sakinleştirici ilaç uygulaması yararlı olabilir. Bu durum yaklaşık olarak 20 hastadan birinde görülür.
 • İşlem öncesi MR görüntülerini bozabilecek saç tokası, mücevher, gözlük, işitme cihazı, diş protezi gibi tüm objeleri çıkarmanız istenecektir. Anahtar, bozuk para, cüzdan ve kredi kartları da soyunma odasında bırakılmalıdır. Üzerinizde görüntü kalitesini bozacak cisimlerin kalmadığından emin olmak için giysilerinizi çıkarıp önlük giymeniz istenebilir.
MR Cihazının Çalışma Prensibi

MR`da; röntgen, radyoizotop çalışmaları ve bilgisayarlı tomografinin aksine radyasyon kullanılmaz. MR` da hasta güçlü bir manyetik alan içerisine yerleştirilir ve üzerinde radyofrekans dalgaları gönderilir. Radyofrekans dalgaları hidrojen atomu protonları uyarır. Uyarılan protonlar radyo sinyalleri yayarlar. Özel antenlerle toplanan bu sinyaller bilgisayarda işlenerek vücudun kesitsel görüntülerini oluşturur.

Bir MR tetkiki genellikle her biri 1-5 dakika süren 2-6 sekanstan oluşur. Her sekans kendisine has kontrast özelliğine sahip olup, vücudun farklı planlarda (sağdan sola, önden arkaya, yukarıdan aşağıya) kesitlerini gösterir.

Eklenme Tarihi: 14.02.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 11044