Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Kadın Check-Up Paketi - 50 Yaş Üzeri

Kadın Check-Up Paketi - 50 Yaş Üzeri

Check-up sonucunda, kişide gizli kalmış ve ileride hastalığa yol açacak problemler saptanırsa, önleyici tedbirler alınabilir. Böylece hastalıkların ortaya çıkması önlenebilir veya erken teşhis ile hastalığın ilerlemesi engellenebilir. Check-up yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en etkili erken tanı metodudur.

Tıbbın ilerlemesiyle, bugün pek çok hastalık için etkin koruyucu önlemlerin ve tedavilerin var olduğu kanıtlanmıştır.

PAKET İÇERİĞİ

 • Dahiliye Doktor Muayenesi
 • Jinekolojik Doktor Muayenesi
 • Tiroid USG
 • Tüm Abdominal USG
 • Tek Yönlü Akciğer Grafisi
 • MS - Koroner Arter Kalsiyum Tarama Testi
 • Seri Vaginal Smear + Patoloji
 • BMD Vertebral Çalışma
 • Mamografi ( Bilateral )
 • CA 125
 • CA 15-3
 • TSH
 • Glukoz - açlık (AKŞ)
 • Kolesterol, total
 • Kolesterol – HDL
 • Kolesterol – LDL
 • Kreatinin
 • Trigliserit
 • BUN (Üre azotu)
 • Ürik asit
 • İdrar tetkiki (Strip ile otomatik)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma GT (GGT)
 • HBsAg (Elisa)
 • Anti-HBs (Elisa)
 • Anti-HCV
 • Tam Kan sayımı (18 parametre)
 • Sedimentasyon hızı (ESR)
 • Gaitada gizli kan aranması
Eklenme Tarihi: 25.01.2018
Toplam Sayfa Gösterimi: 1197