KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ (FİRMA YETKİLİLERİ) BİLGİLENDİRME HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla

Sistem Özel Tıbbi Yatırımlar ve TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

AMAÇ:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun’da açıklanan temel ilkeler ile 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak,

    amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI

Müşterilerimizden toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında ve aynı kanunun ilgili yönetmelik ve tebliğlerinde açıklanan temel ilkelere uygun kamu kurum ve kuruluşlar, grup ve iştiraki olduğumuz firmalara, Sağlık Bakanlığı, özel sağlık şirketleri, iş birliği, çözüm ortaklığı ve iş ortaklığı yaptığımız sağlık kuruluşları, tıbbı teşhis ve laboratuvar merkezleri, ambulans hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar, hastamızın sevk edildiği sağlık kuruluşları, Adli ve idari makamlar, bağımsız denetim, özel denetim, mali denetim, avukatlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi amaçları kapsamında aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden yararlanma, mevzuat kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında, şirketimizle iletişime geçilmesi durumunda merkez ve  hizmet verdiğimiz sağlık birimlerimizce, e-posta, telefon, faks, kargo, posta uygulamaları, sosyal medya hesapları, açık internet sitelerinden, şirketimizin internet adresindeki bilgilendirme formu, hizmet verilen firmalardan fiziki veya elektronik olarak temin edilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’ NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesince açıklanan haklarınız olduğunu bildiririz.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahipsiniz.

Sayılan haklarınıza ait başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Cemalpaşa Mah. 63007 Sok. No: 25 / H Seyhan/Adana/TÜRKİYE yazılı veya info@sistemtip.com adresine, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile e- posta göndererek müracaat edebilirsiniz. www.sistemtip.com adresinde bulunan kişisel veri sahibi başvuru formu doldurularak yazılı olarak tarafımıza iletilebilirsiniz.

6698 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince müracaatınız 30 gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Fakat bu işlemin ayrıca bir maliyeti olması durumunda kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.