Top

Sistem Tıp Merkezi Adana

Konum

0530 413 8641 / 0530 413 8642 / 0533 304 0365

Erol Atilla

Erol Atilla

Doç. Dr. Erol Atilla

Radyoloji Uzmanı

12 Şubat 1956 tarihinde Adana`da doğdu.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi`nden mezun olduktan sonra 1982 yılına kadar Darende Hükümet Tabipliği görevini yürüttü. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD`nda uzmanlık çalışmasına başladı.

1992 yılına kadar burada "Araştırma Görevlisi", "Uzman" ve "Yardımcı Doçent" olarak görev yaptı, görevini 1992 yılından itibaren de 2 yıl süreyle "Doçent" olarak sürdürdü.

1994-1995 yılları arasında Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Klinik Şefliği`ni yürüttü. 1994 yılında, hekim arkadaşlarıyla birlikte Adana Sistem Tıp Merkezi`ni kurdu.

Halen, Adana Sistem Tıp Merkezi`nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği`ni ve Sistem Tıp Grubu`nun da Yürütme Kurulu Başkan Vekilliği ile Tıbbi Direktörlüğü`nü yürütmektedir.

Mesleki anlamda yoğunlaştığı uğraş alanları; Multislice CT ile koroner ve diğer anjiyografik incelemeler, PET/CT uygulamaları, Girişimsel radyoloji, Renkli doppler ve Obstetrik US olarak özetlenebilir.

Doç. Dr. Erol ATİLLA`nın 70`den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını ve sunumu vardır. "Abdominal Ultrasonagrafi" kitabının yazarlarından da olan Doç. Dr. ATİLLA, "Endosonografi Sempozyumu"nun, "Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Sempozyumu"nun ve iki defa "Abdominal Ultrasonografi Kursları"nın düzenleyicisidir.
Konusuyla ilgili meslek odaları yanında, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Tıbbi Ultrasonografi Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına da üyedir.

Görüntülenme Sayısı: 935